Prima fântână cunoscută a fost construită la Curtea Domnească

          Încă din timpul domniei lui Petru Cercel, Curtea Domnească a fost înzestrată cu o cișmea, a cărei aprovizionare cu apă se făcea prin tuburi din brad, de la o distanță de 5 km. ”din dealurile Teișului”.

          Procesul de refacere din timpul lui Matei Basarab a cuprins și readucerea apei din izvoarele de la Teiș, dar de acestă dată pe conducte de olane. Acum cișmeaua era instalată în dreapta intrării, lângă turnul-clopotniță, lipită de zidul de incintă. Urmele acestei cișmele mai pot fi observate în afara zidurilor de incintă, lângă intrarea principală. Cișmeaua este dedicată de Radu Leon mitropolitului Ștefan ”să ia apă din fântâna cea domnească de la Târgoviște, care ieșea înaintea porții domnești și să o împreuneze cu cea a Mitropoliei”.  

Revenirea domniei la Târgoviște, pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, a readus în activitate cișmeaua de lângă turnul de intrare.