Biserica Mare Domnească

Cea mai mare galerie pictată cu chipurile domnitorilor Ţării Româneşti se află la

Curtea Domnească

Ctitorie a  voievodului Petru Cercel (1583-1585), Biserica Mare Domnească din Târgovişte a fost  zidită în acelaşi timp cu Casa Domnească. Lăcaşul poartă hramul ”Adormirea Maicii Domnului” şi a fost realizat după modelul bisericilor de tipul cruce greacă înscrisă (Mitropolia din Târgoviște). 

În Biserica Mare Domnească din Târgovişte se găseşte cea mai amplă galerie a unor chipuri de domnitori munteni, păstrată şi reprezentată de tablourile votive din pronaosul bisericii. Pe peretele de la intrarea în biserică apar portretele voievozilor Matei Basarab, Neagoe Basarab, apoi Constantin Brâncoveanu şi Petru Cercel (în postură de ctitori, ţinând macheta bisericii), urmaţi de Mihai Viteazu (prima reprezentare cu coroană pe cap), Radu Şerban, Constantin Cârnul, Şerban Cantacuzino şi Radu Mihnea. 

În timpul războaielor din secolul al XVIII-lea, Biserica Mare Domnească a fost incendiată, apoi reparată, dar cutremurul din 1802 şi un incendiu, au afectat-o din temelii. La începutul secolului al XX-lea, biserica se afla aproape în stare de ruină.

Prin hotărârea Comisiei Monumentelor Istorice, între 1907 şi 1910 a fost refăcută după proiectul arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti.