Bonetă cu fir de aur

O bonetă cu fir de aur, cu o vechime de 300 de ani, a fost descoperită  pe șantierul Bisericii Sfânta Vineri, în campania de cercetare din anul 2018. Boneta se afla în pronaosul bisericii, acolo unde era așezată piatra de mormânt a doamnei Bălașa, soția voievodului Constantin Șerban (1654-1658, 1660). 

”Aproape de palat, lângă domn și Domnul, numeroși curteni din vremea lui Vladislav al II lea, poate chiar mai devreme, și până la Sfinții Martiri Brâncoveni, și-au găsit aici, la cimitirul de la Curte, de la Vinere, un loc de odihnă. Dovezi ale existenței lor au fost surprinse prin obiectele care-i însoțeau, uneori reprezentative pentru rolul sau funcția deținută în cadrul reședinței domnești. În momentul descoperirii, prețiozitatea țesăturii se întrezărea doar prin firele de aur care străluceau în pământul ce a protejat-o atâta timp. Frumusețea i-a fost redată de specialiștii Muzeului Olteniei (Craiova).” 

Sursa: Minodora Cârciumaru, cercetător în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște