Curtea Domnească și monumentele sale

Complexul de monumente al Curţii Domneşti din Târgovişte, unul dintre cele mai importante ansambluri de arhitectură civilă şi religioasă din Ţara Românească, deţine o deosebită valoare istorică şi artistică.

Reşedinţă voievodală veacuri de-a rândul, Curtea Domnească a fost martora multor evenimente memorabile din istoria ţării. De aceea, ea ne oferă posibilitatea de a cunoaşte nu numai viaţa de curte – cu particularităţile ei, dar şi câteva pagini însemnate din istoria patriei. 

Curtea Domnească de la Târgoviște a fost concepută ca un complex de edificii care să servească atât ca centru al administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă pentru domnitor, familia sa şi pentru numeroşii curteni și slujitori. Acesta era locul în care se ţineau consfătuirile divanului, se efectuau judecăţile mai importante şi se eliberau actele cancelariei. Tot aici erau primiţi oaspeţii şi călătorii străini aflaţi cu diferite prilejuri prin Țara Românească. 

Monumentele ridicate în secolele XV-XVIII care fac parte din complexul “Curtea Domnească” și care încă mai există în vechea cetate, sunt următoarele:  Palatul domnesc;  Turnul Chindiei;  Biserica Domnească Mare, ctitoria lui Petru Cercel;  Biserica Sfânta Vineri, ctitoria lui Vlad Călugărul și a soţiei sale Smaranda;  Casa doamnei Bălașa;  Biserica paraclis veche;  Baia domnească;  Foișorul.