De ce i se spune simbolului Târgoviștei Turnul Chindiei?

Turnul Chindiei

În vremea lui Matei Basarab, în secolul al XVII-lea, monumentala construcție dobândește, pe lângă rolul de turn de strajă și de apărare, și rolul de ceasornic al orașului (chindie înseamnă și asfințit). Ochii tuturor erau ațintiți către turn deoarece, de acolo, locuitorii orașului primeau semnalele ce le rânduiau viața și munca.

“Reporterul” sirian Paul de Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antiohiei, aflat în vizită la curtea domnitorului Matei Basarab, a scris, în 1653, că Turnul Chindiei era orologiul orașului.

Călătorul străin consemnează că, în timpul cinei, străjerii din turn băteau într-o tobă pentru a anunța oprirea circulației în timpul nopții, aprindeau o lumină mare și, câtă vreme aceasta rămânea aprinsă, nimeni nu îndrăznea să umble pe străzi, pentru că asta îl putea costa viața. În zori de zi, străjile băteau iarăși din tobă, stingeau lumina cea mare din turn și trăgeau salve de tun pentru a-i vesti pe locuitori că își pot relua activitatea.