Fazele de construcție ale Curții Domnești

De-a lungul timpului, complexul de monumente a trecut prin mai multe faze de construcţie:

Grupa I, cea a Curții fortificate, cuprinde două faze: Mircea cel Bătrân și Vlad Dracul;

Grupa a II-a se întinde pe perioada interzicerii fortificării și cuprinde 3 faze: Petru Cercel, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Gradul de fortificare este diferit la fiecare dintre ele.  

Evoluţia monumentelor curţii a avut loc în sensul unei lărgiri continue a spaţiului clădit şi a incintei, de fiecare dată executându-se lucrări de extindere şi transformare, în corelare cu tendinţa vârfurilor claselor dominante de a-şi adapta viaţa la noile condiţii ale epocii.