Prezentare complex

Curtea Domnească din Târgoviște a fost concepută ca un complex de edifcii care să servească atât ca centru al administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă pentru domnitor, familia sa şi pentru numeroşii curteni și slujitori. Acesta era locul în care se ţineau consfătuirile divanului, se efectuau jude­căţile mai importante şi se eliberau actele cancelariei. Tot aici erau primiţi oaspeţii şi călătorii străini aflaţi cu diferite prilejuri prin Țara Românească.

Prima menţiune documentară a Curţii domneşti din Târgovişte se face în privilegiul din 1403, în care se arată că domnul îşi ia libertatea de a alege el mai întâi mărfurile pentru cerinţele casei sale din Târgovişte. Aceeaşi clauză este consemnată şi în alt privilegiu comercial, din anul 1409. Dintr-un act care datează din perioada 1409—1418, aflăm că Mihail voievod, fiul şi asociatul la domnie al lui Mircea cel Bătrân, rezida în Târgovişte, „oraşul domniei mele” şi din veniturile „casei sale” de aici acordă unele danii mănăstirilor Cozia şi Cotmeana.

Fazele de construcție

De-a lungul timpului, complexul de monu­mente a trecut prin mai multe faze de construcţie, astfel:

  • Grupa I-a, cea a Curții fortificate, cuprinde 2 faze: FAZA 1 – Mircea cel Bătrân și FAZA 2 – Vlad Dracul.
  • Grupa a II-a se întinde pe perioada interzicerii fortificării și cuprinde fazele: Petru Cercel, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu

Evoluţia monumentelor curţii a avut loc în sensul unei lărgiri continue a spaţiului clădit şi a incintei, de fiecare dată executându-se lucrări de extindere şi transformare, în corelare cu tendinţa vârfurilor claselor dominante de a-şi adapta viaţa la noile condiţii ale epocii.

Monumentele ridicate în secolele XV-XVIII ce fac parte din complexul “Curtea Domnească” sunt următoarele:

  • Palatul domnesc
  • Turnul Chindiei
  • Biserica Domnească Mare, ctitoria lui Petru Cercel
  • Biserica Sfânta Vineri
  • Casa doamnei Bălașa
  • Biserica paraclis veche
  • Baia domnească
  • Foișorul