Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala Curtea Domneasca din Targoviste

În perioada 12.11-15.11.2015, Municipiul Târgoviște a fost prezent la Târgul Național de Turism, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, pentru a promova proiectul „Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala Curtea Domneasca din Targoviste”, cod SMIS 29320. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 5. – Dezvoltare durabila si promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistica”.

Reprezentanții Municipiului Târgoviște au distribuit în mod gratuit hărți turistice cu Târgoviștea și Curtea Domnească, pliante, enciclopedii și albume foto.