Școala de la Biserica Sfânta Vineri

Despre Biserica Sfânta Vineri s-a creat o legendă interesantă privind existența unei școli slavone. Ca punct de plecare în acest sens a stat prezența, printre cărțile bisericii, a unui Molitvelnic, pe ale cărui file s-a găsit o însemnare privitoare la această tipăritură și anume că Molitvelnicul ”fusese tălmăcit din limba slavonească”. (Nicola Iorga, ”Inscripții din bisericile României”).

  Dascălul școlii slavonești care a tradus Molitvelnicul, popa Flor Hartofilax, era un binecunoscut profesor al școlii slavonești din București, fără a avea vreo legătură cu Biserica Sfânta Vineri din Târgoviște.

Nu se știe cum a ajuns respectiva carte la Târgoviște, dar este amintit faptul că ”se afla în posesia preotului Nicolae Grigorescu-Aramă” (Ioan Negoescu). Adevărul este că, pe lângă Biserica Sfânta Vineri, se afla corpul de chilii, unde erau condiții bune pentru păstrarea cărților.

Despre funcționarea școlii la această biserică aflăm din condica Bărbăteștilor, unde este consemnat faptul că, înainte de a urma școala dascălului Negoiță, tânărul Mihalache Bărbătescu a frecventat școala dascălului Stan, de la Sfânta Vineri, unde ”învățase în cursul anului 1802, o jumătate de an”, pregătirea continuând și în anul următor, când s-a plătit dascălului un taler pentru lunile iunie și iulie.