Stema municipiului Târgoviște

O vedeti sculptată pe diverse clădiri oficiale sau reprezentată în documente sau acte administrative. Ea a fost aleasă in 1938 și simbolizează vechea capitală a Ţării Românești.

            Se compune dintr-un scut albastru, un zid crenelat de argint, cu două turnuri laterale, rotunde și crenelate. În centru, două personaje domnești, de aur, flanchează un copac de argint, dezrădăcinăm deasupra căruia se află acvila cruciată, de aur, cu ciocul și ghearele roșii. Pasărea heraldică este însoțită, în dreapta, de un soare de aur, figurat, iar în stânga de o semilună înfățișată, de asemenea, figurat, în aceeași cromatică. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din șapte turnuri crenelate, din care iese o acvilă cruciată neagră cu zbor deschis.

Ce semnifică aceste elemente?

  • Zidul crenelat amintește de monumentele istorice existente în vechea capitală a Țării Românești.
  • Acvila cruciată atestă originea latină a neamului românesc și continuitatea sa neîntreruptă în vatra strămoșească.
  • Cele două personaje voievodale evocă instituția domniei și organizarea statală.

O stemă face legatura între trecut, prezent și viitor și exprimă istoria zonei, mentalitatea, tradiția, dar și preocupările cotidiene.