Muzee

Complexul Muzeal ”Curtea Domnească”

Str. Calea Domneasca nr.181, Târgoviste, Dâmbovița, România

„Curtea Domneasca” grupeaza monumente din secolele XV-XVIII:

  • Turnul Chindia
  • Biserica Domnească Mare
  • Biserica Sfânta Vineri
  • Casa Doamna Balașa
  • Casa Dionisie Lupu

Muzeul de istorie

Calea Domnească nr. 189, Târgoviste, Dâmbovița, România

Inaugurat în luna septembrie 1986, noul Muzeu de Istorie își are sediul în clădirea fostului „Palat de Justiţie”. Muzeul adăpostește dovezi materiale şi spirituale ale existenţei populaţiei geto-dacice, ceramică şi figurine neolitice, tezaurul de monede de argint thassiene şi macedonene din secolele II şi I îHr. de la Căprioru, tezaurul de monede dacice de la Adânca, obiecte de podoabă. De asemenea, aici se regăsesc o serie de mărturii cu privire la apariţia şi formarea statelor feudale româneşti și la rolul Târgoviștei în istoria Țării Românești.

Spaţiul rezervat domnitorilor Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, este ilustrat de obiecte de artă decorativă, frescă brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul Potlogi, care demonstrază efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.
Holul muzeului şi sala mare de la parter găzduiesc expoziţii temporare prilejuite de sărbătorirea unor momente însemnate din istoria oraşului Târgovişte, expoziţii de artă fotografica.

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

Aparţine Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești este găzduit în Casa Aramă, de pe latura de sud-est a Curţii Domneşti și adăposteşte mărturii ale civilizaţiei unui popor, exprimată printr-unul din cele mai profitabile meşteşuguri – tiparul.  În afara elementelor ce prezintă istoria tiparului și celelalte obiecte expuse în muzeu atrag atenția vizitatorilor: ornamente tipografice, inele sigiliare, xilogravuri.

Muzeul Scriitorilor Târgovișteni

Aparţine Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”

Str. Justiţiei, Nr.7

Muzeul Scriitorilor Târgovișteni a fost inaugurat la 30 decembrie 1968 şi este adăpostit în casa scriitorului Ioan Alexandru Brătescu Voineşti, unde acesta a creat cea mai mare parte a operei sale.

Mărturiile expuse în cadrul muzeului relevă rolul Târgoviştei de prim centru cultural al ţării, prezintă scriitorii pașoptiști, născuţi în Târgovişte și pe cei aduşi de viaţă, pentru o clipă sau o eternitate în acest oraş.

Muzeul scriitorilor târgovişteni prezintă vizitatorului, ediţii princeps, corespondenţă, mobilier de epocă, obiecte cu caracter memorial, artă plastică, fotografii care vin să ilustreze în mod fericit, talentul scriitoricesc, frământările oamenilor de cultură de pe aceste meleaguri.

Casa Atelier ”Gheorghe Petrașcu”

Aparţine Complexului naţional Muzeal „Curtea domnească”

Str. Bărăţiei, nr.24

Inaugurată ca expoziţie la 12 aprilie 1970, Casa-Atelier ”Gheorghe Petrașcu” reprezintă locul în care artistul a trăit și a creat o bună perioadă de timp.

Influenţat de Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu se desprinde de aceasta şi îşi creează un stil original, realizat în modalitatea de a expune pe pânză o pastă consistentă plină de strălucire.
Motivele sale preferate, peisajele, casele, interioarele de atelier, naturile moarte, portretele, sunt transpuse pe pânză la Târgovişte: „Intrarea la Curtea domnească din Târgovişte”, „Casa după ploaie”, „Vedere la Târgovişte”, „Căldăruşa cu cârciumărese”,”Portret de băiat”, „Casă la Veneţia” şi o parte din grafica expusă la etajul casei sunt numai câteva dintre lucrările pictorului târgoviştean prin adopţie care, descoperă la Târgovişte lumina şi culorile, lumina clădirilor vechi, noile experinţe şi frământările sale.

Muzeul expune şi obiecte cu caracter memorial, fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte pesonale care vin să facă legătura dintre sufletul vizitatorului si frământările artistice ale pictorului.

Muzeul de Artă

Str. Calea Domnească nr.185

Muzeul de artă din Târgoviște a fost înfiinţat în anul 1991 și este găzduit de unul din cele mai importante monumente ale orașului, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Muzeul de artă din Târgovişte conservă şi astăzi expoziţii temporare, pictură religioasă, artă modernă şi contemporană (N. Grigorescu, N.Tonitza, Sava Henţia, Ioan Andreescu, Theodor Pallady, Camil Ressu), mobilier de epocă, artă decorativă.

Muzeul ”Vasile Blendea”

Aparţine Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”

Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 38

Muzeul „Vasile Bledea” este găzduit în casa Angela Georgescu, o locuinţă veche, cu pridvor închis cu geamlâc aşezat deasupra pivniţei, monument de arhitectură românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, casa care a fost restaurată în anul 2000.

Colecţia conţine o mică parte din lucrările de sculptură monumentală, pictură sau desen legate de cetatea Basarabilor.

Muzeul adăpostește o serie de lucrări de artă din domenii variate: sculptură, pictură, desene, schiţe de artă monumentală, piese de mobilier, dar şi textile, materiale de lucru, ceramică şi obiecte personale. O mare parte din lucrările sale au Târgoviștea în centrul atenției: „Clopotniţa de la Curtea Domnească”, „Târgovişte sub zăpadă”, „Biserica Sf. Ionica”, „Intrarea la Curtea Domnească”.

Vasile Blendea (1895 – 1988) este unul din artiștii plastici de marcă ai țării noastre, care și-au pus amprenta și asupra municipiului Târgoviște. Absolvent al Școlii de Arte Frumoase din București, acesta a fost profesor de desen la liceul “Ienachiță Văcărescu” și la alte școli din Târgovişte, în perioada 1930-1952.

Muzeul Național al Poliției Române

Str: Calea Domnească nr. 187

Muzeul Naţional al Poliţiei Române, inaugurat la 7 iulie 2000, este situat în cadrul complexului Curtea Domnească din Târgovişte, în apropierea zidurilor vechii Cetăţi de Scaun şi a Turnului Chindiei. Clădirea este monument istoric şi a fost atestată documentar din 1692 sub denumirea de CASA COCONILOR, fiind ridicată de Domnitorul Constantin Brâncoveanu pentru copii săi.

Expoziţia începe din 1821, moment în care Tudor Vladimirescu pune bazele primului serviciu de ordine publică, alcătuit din gărzile pandurilor, continuă cu fondarea în 1848 a „Gărzii Municipale”.

Există documente de legislaţie purtând semnături ale domitorilor, uniforme, însemne de grad, cărţi, publicaţii, periodice, albume, drapele, lucrări de artă cu tematică adecvată, arme de foc si albe. Muzeul Poliţiei Române poate fi recunoscut drept un moment deosebit de important pentru istoria unei venerabile instituţii, cum este Poliţia noastră naţională.

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic

Târgovişte, str. Stelea, nr. 4.

Este primul de acest fel din România și din Europa Centrală și de Sud-Est, fiind centrat pe descoperirile cele mai importante făcute în paleoliticul superior și mijlociu din România. În interiorul muzeului sunt expuse piese din preistorie de relevanţă, descoperite în România, obiecte de podoabă, unelte, arme din piatră, care reflectă modul de a trăi al oamenilor, paşii făcuţi începând de acum 100.000 de ani, iar la intrare este realizată o peşteră cu profil caracteristic lui “homo sapiens”, dar şi o sală de lucru cu copiii pe această tematică.

Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei”

Fosta unitate militară unde au fost împuşcaţi soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu, pe 25 decembrie 1989, este organizată în prezent ca punct muzeal al Complexului Curtea Domnească din Târgovişte, adăpostind Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei”.

Muzeul are trei obiective interioare: Biroul comandantului Andrei Kemenic, unde au fost adusi Elena si Nicolae Ceauseșcu pe 22 decembrie, „Sala Procesului” si ultimul „dormitor” al sotilor Ceauseșcu. Este camera în care cei doi au dormit și au mâncat din 22 până pe 25 decembrie.

Alte muzee din județul Dâmbovița

  • Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi
  • Muzeul de Etnografie și Folclor, Pucioasa
  • Muzeul Etnografic “Prof. DUMITRU ULIERU”, Pietroșița
  • Casa Memorială “Ion Luca Caragiale”
  • Casa – Atelier “Gabriel Popescu”, Vulcana Pandele