Funcțiile Curții Domnești

Curtea Domnească din Târgovişte este un ansamblu de construcţii, rezultat al unor restructurări şi amplificări succesive, produse în perioada 1395 – 1803, care a îndeplinit o serie de funcţiuni distincte: 

 • Militare (defensive): citadela şi şanţul de apărare din secolul al XlV-lea; zidul de incintă de la începutul secolului al XV-lea; Turnul Chindiei; palanca din secolul al XVI-lea; zidurile de incintă din secolul al XVII-lea, cu porţile; corpul de gardă şi cazărmile din secolul al XVII-lea; 
 • Civile (laice):
  • de rang aulic: casa domnească din 1395 şi palatul din 1584, ambele adăpostind apartamentele familiei domnului, săli pentru recepţii şi pentru adunările divanului, cancelaria, vistieria şi altele; foişorul din grădina domnească; casa iazagiului;
  • de rang privat: baia, azilul doamnei Bălaşa; casele principalilor curteni şi slujitori; anexele gospodăreşti; casa coconilor; fântâna; 
 • Ecleziastice:
  • de rang aulic: capela-paraclis; biserica domnească;
  • de rang privat: biserica Sf. Vineri; conacul egumenesc şi chiliile din 1803.